Konferens över video

En videokonferens är ett möte, med ett större eller mindre antal deltagare, som sker över ett avstånd, med hjälp av kommunikationsteknologi. De utbyggda bredbandsnäten har gjort att det numera är ganska enkelt att hålla en videokonferens, men denna typ av kommunikation har gamla anor.

Den teknik som används för videokonferenser har rötter som går tillbaka till de första videosamtalen, som ägde rum redan på 30-talet. Genombrottet för den tekniken kom dock först på 1970-talet, då AT&T lanserade Picturephone i USA. Den avgörande skillnaden mellan en videokonferens och videotelefoni är att en videokonferens involverar fler personer, som kan befinna sig på flera olika platser.

Dagens videokonferenser baseras på digital teknik, bl.a. komprimeringsteknik som gör det möjligt att överföra högupplöst video snabbt. Detta, i kombination med digitalt ljud som komprimeras på ett liknande sätt innan det skickas över bredbandsnätet, gör att dagens videokonferenssystem kan ge samtliga deltagare intrycket att de befinner sig i samma rum. Detta är dock inte alldeles nödvändigt i alla sammanhang, och då kan istället bild och ljud skickas snabbare, med något lägre upplösning. Detta kan vara ett sätt att spara bandbredd, exempelvis när någon deltar i konferensen via trådlös uppkoppling.

Under de senaste tio åren har antalet videokonferenser ökat kraftigt, eftersom bredbandsnäten byggts ut och kostnaderna för digital kommunikation har sjunkit. Segmentet har dock potential för att växa ytterligare. Inte minst är det numera möjligt att kommunicera med teckenspråk över långa avstånd, till en billig kostnad. Det är först nu som det verkligen finns telefoni för hörselskadade.

Många användningsområden

Tekniker för videokonferenser och videosamtal har redan fått långtgående effekter på vissa samhällsområden. Utbildning kan bedrivas på distans, med föreläsningar och seminarier via videokonferenssystem. Det går även att hålla vetenskapliga konferenser på detta sätt. Än så länge är detta vanligast inom utbildningar på eftergymnasial nivå, men det finns även barn i glesbefolkade områden som går i skolan på distans, och kommunicerar med läraren via denna teknik. Detta gör att barnen kan bo kvar hemma, även om de bor många mil från skolan. På högre utbildningsnivå gör videokonferenstekniken det möjligt att studera varifrån som helst, så länge det finns tillgång till internetuppkoppling.

Videokonferenstekniken har även kommit till användning på det medicinska området. Det har dels blivit möjligt att för patienter att kontakta vårdpersonal, som kan ställa diagnoser på distans. I svåra fall kan flera läkare, eller annan vårdpersonal, diskutera fallet och tillsammans ställa diagnos och komma fram till hur åkomman ska behandlas. För att kunna överföra bilder och andra medicinska data kan digitala mikroskop, videoendoskop, sonografer och annan medicinsk utrustning anslutas till videokonferenssystemet.

Företag och andra organisationer som är geografiskt utspridda har videokonferenstekniken gjort det möjligt att enklare samordna arbetet, inte minst med stora projekt. Den nya tekniken gör det också möjligt för anställda att arbeta hemifrån. Hemmet kan vara en plats som ligger långt från kontoret, kanske rent av i en annan världsdel. Det är inte videokonferenstekniken som helt på egen hand möjliggör detta, men i kombination med IP-telefoni, molntjänster som gör det enkelt att dela filer mellan anställda gör videokonferenserna att effektivt arbeta kan bedrivas oberoende av geografisk plats.