Oengagerade svenskar

För några år sedan släpptes oroande statistik: enbart 16 procent av svenskarna är engagerade på jobbet. Det var enligt en stor Gallupundersökning om hur anställda ser på sitt arbete som resultatet visade sig. I enkäten hade 230 000 personer besvarat frågorna placerats – efter sitt svar – i tre kategorier:

  • Den engagerade medarbetaren, som samarbetar och försöker framåt.
  • Den passiva medarbetaren, som inte gör något väsen av sig utan främst väntar in lunchrasten.
  • Den negativa medarbetaren som – ibland medvetet – producerar sämre kvalitet och ibland är ute efter att skada bolaget.

Vilken medarbetare är du? Det som inte framgår i undersökning är dock hur bra de anställda trivdes på sitt jobb, någonting som faktiskt är mycket relevant – eftersom om de inte trivs, kan dess arbetsgivare anstränga sig för att de ska börja göra det.

Viktigt för att trivas på jobbet

Att trivas på jobbet är avgörande för att kunna utgöra ett bra jobb, och det finns vissa saker som nästintill alltid är avgörande för huruvida en anställd trivs eller inte. Dessa punkter brukar vara återkommande:

1. kollegor som uppmuntrar och delar med sig av sin kunskap.

2. kollegor som visar respekt mot alla, även de nya

3. Kollegor som uppmärksammar när hen har gjort ett bra jobb.

4. Att man firar sina kollegors framgångar – det ska vara gemenskap inte konkurrens. Även hur kontoret1558323-the-businessman-on-the-workplace (1) är uppbyggt är viktigt för att få till en bra trivsel. Till exempel är det viktigt att den anställde har allt som behövs för att kunna göra ett bra jobb, därav kan det ibland behövas komplettera med till exempel kontorsmaterial från Kontorsshop.se.

Det är även tydlig att gemenskap är en av de viktigaste faktorerna för en stark trivsel. Som exempel kan man se hur lika bonus ger bättre trivsel på jobbet, eftersom de anställda då känner att de arbetar gemensamt mot sitt mål, snarare än att de arbetar mot att bara få sin egen bonus.

Trivs du inte på jobbet? Då kan det vara en idé att prata med din arbetsgivare, en försök att vara ordentligt förberedd innan du gör det. Punkta ner: Vad behöver jag för att göra ett bra jobb? Vad kan jag bidra med – och vad behövs från arbetsgivaren?