Tala ur skägget, männska!

Det finns få saker som är så frustrerande än människor som har svårt att tala begripligt och som man måste fråga hela tiden, om och om igen, vad de egentligen sa. Som vän kanske det inte är så farligt men om det gäller en jobbintervju eller en presentation, så kan det vara ohållbart för publiken att sitta stilla och lyssna. Hur talar man tydligt och klart, och framför allt, hur gör man det via en videolänk som kräver ännu mer talarprecision?

En föreläsare bör inte bara ha god koll på vad som ska sägas – han eller hon bör också vara medveten om hur det sägs, i vilken takt och bur det blir ett enkelt klarspråk av det hela som kommer ut ur munnen. De flesta som arbetar som föreläsare vet med sig hur viktigt det är att tala ur skägget, och ett bra exempel på det är lenaskogholm.se med Lena Skogholm i spetsen. Att tala klart och tydligt är ännu viktigare över videolänk.

tala över internetLär dig tala över nätet

Numera när internet blir allt viktigare och företag samarbetar över gränserna eller till och med längre bort i det egna landet, så är videolänkar en tydlig ökning. Allt fler väljer bort att flyga långväga bara för ett möte och om en person ska rekryteras och denne sitter långt bort, så kan en videolänk vara ett bra tips. Det går smidigt och ingen behöver förflytta sig. Men – att tala via videolänk kräver att du talar tydligt och är medveten om att personen på andra sidan kan störas av internets buggar och så vidare. Ju bättre du själv talar och beter dig, desto större intryck gör du.

Att lära sig tala över internet är dock inte alltid det lättaste eftersom det inte alltid är du som har kontrollen över vad som händer. Dock kan du förenkla för dig genom att göra vissa saker.

 

  • Sitt med kameran så att den inte ger dig en konstig vinkel
  • Sitt inte för långt bort eller för nära mikrofonen
  • Var noga med att du uttalar alla ord och undvik att tala tystare i slutet av meningarna eller extra högt mitt i frasen
  • Tala inte för snabbt, det kan bädda för feltolkningar över nätet. Se till att ha bra internetuppkoppling och sitt helst inte i en källare där det kan förekomma störningar
  • Vrid inte på huvudet för mycket, det kan orsaka ett oregelbundet ljud när du talar