Svenskarna dåliga på att utnyttja teknik vid möten

När det kommer till möten och konferenser är vi svenskar ganska dåliga på att utnyttja tekniken. Många företag försöker dock göra videokonferenser till standard, istället för affärsresor. Ibland kan det dock vara bäst att mötas i verkligheten.

4661707-mixed-group-in-business-meeting

Vi svenskar är sämst i Europa när det kommer till att ha effektiva möten där vi använder moderna mötesverktyg. Detta visar en undersökning som IDG skriver om. Runt var tredje anställd på ett företag i Sverige tycker inte att deras arbetsplatser använder tillräckligt med teknik för att få ut det mesta av sina möten.  När svenskarna ska hålla presentationer är en laptop vanligaste hjälpmedlet och mer än hälften av mötesdeltagarna använder dem. Det är dock många som håller kvar vid det analoga och det näst vanligaste verktyget är en whiteboard. Det verktyg som är mest ovanligt att använda på mötet är interaktiva whiteboards, följt av videokonferenser.

Videokonferenser ersätter affärsresor

Videokonferenser verkar dock bli mer och mer populära nu, och drygt hälften av de svenska företagen ersätter många affärsresor och möten med videokonferenser. Detta gör de framförallt för att minska resandet och i en undersökning svarar 92 procent att det är den primära anledningen till fler videokonferenser. Andra starka drivkrafter till att välja videokonferenser är kostnadsbesparingar och ökad kommunikation och tillgänglighet mellan kollegor. 57 procent av de svenska bolagen tycker att miljöaspekten spelar en avgörande roll när de bestämmer videokonferens som mötesform. Läs mer.

Träffas i verkligheten

Vid vissa tillfällen kan det dock vara mest fördelaktigt att välja ett möte eller konferens i verkligheten. Framförallt slipper man vara beroende av tekniken och vara orolig för att något ska strula. Sedan är det en speciell känsla att träffas i verkligheten, plus att man kan kombinera mötet med någon trevlig aktivitet. Till exempel kan man åka till Ästad Vingård och avsluta mötet eller konferensen med en vinprovning. För att läsa mer om vingården kan man kika in på företagets Facebook-sida.