Börsföretagen i sociala medier

De svenska börsnoterade företagen är i dagsläget väldigt dåliga på att utnyttja de möjligheter som finns med sociala medier. Exempelvis har ett av Sverige största börsnoterade företag endast 8 000 följare på sociala medier. I USA är man dock bättre på detta och man har även mer tillåtande regelverk på området. 

2387381-connect-share-social-media

Det finns en mängd teknik som kan underlätta arbetet på en arbetsplats. Sedan finns självklart den tekniken som inte bara underlättar, utan även hjälper företaget att sälja och marknadsföra sig. Tekniken vi pratar om i det här fallet är digital teknik i form av sociala medier på internet. De senaste tio åren har allt fler företag börjat använda sig av de sociala medierna på olika sätt, men det är fortfarande många företag som skulle behöva bli bättre på att använda sig av dem.

Rapporterar kurspåverkande info

I Sydsvenskan kan man läsa att det finns en stor förbättringspotential för börsbolagen när det gäller sociala medier. Varför stora företag inte använder sociala medier så flitigt tror experter beror på att det ännu inte är okej i Europa att kommunicera kurspåverkande information i sociala medier. I USA är det däremot okej och exempelvis berättade Netflix vd på Facebook att företaget slagit rekord när det gällde antalet tittartimmar. Detta fick såklart kursen att dra iväg och den amerikanska Finansinspektionen varnade företaget för detta men godkände sedan.

Bara 8 000 följare

Även om de svenska företagen inte än får rapporterar om kurspåverkande saker, kan de vara mer aktiva i sociala medier. Exempelvis har det börsnoterade företaget AtlasCopco endast 8 000 följare på sociala medier och de erbjuder bara länkar till sina delårsrapporter på nätet. Detta företag skulle kunna göra så mycket mer i sociala medier, som skulle kunna gynna företaget.