Därför är fysiska kompendium till konferensen fördelaktigt

Att läsa längre texter från ett fysiskt kompendium, bok eller papper är bättre än att göra det digitalt. För att deltagarna på konferensen ska kunna ta till sig mycket information i längre texter är fysiska kompendium att föredra. Dela även ut pennor och anteckningsblock för att alla ska ha möjlighet att anteckna viktiga saker.

När det är dags att förbereda konferensen och alla möten som ska äga rum är det en bra idé att använda fysiska kompendium om deltagarna ska läsa längre textstycken. Det är mycket bättre ur ett inlärningsperspektiv att läsa längre texter från ett fysiskt papper eller kompendium. Det finns ett stort utbud av kopieringspapper för företag om du behöver papper för att skriva ut dokumenten inför konferensen. När du kopierar upp kompendium kan du även ordna ett utskrivet konferensschema åt samtliga deltagare.

Bättre att läsa längre texter på fysiskt papper

Fördelarna med att läsa från ett fysiskt kompendium är många. Det ger en rumslig upplevelse att läsa från ett fysiskt papper och det ger fysiska referenspunkter. Exempelvis om du läser en bok kan du få en tydlig uppfattning om vad du läste i början och i vilken ordning saker och ting hände för att du läste just ur en bok. Om du dessutom antecknar samtidigt som du läser, sätter ut minneslappar eller på något annat sätt bearbetar texten kan du lägga till ytterligare en dimension av samvaro med den fysiska boken eller kompendiet. Digitala texter fungerar utmärkt om det är ett mindre textstycken men när det gäller längre texter är fysiskt papper att föredra.

Dela ut anteckningsblock och pennor

Förutom att ge alla deltagare fysiska kompendium om de ska läsa längre textstycken är det även en fördel att ge alla pennor och anteckningsblock. Då har alla deltagare möjlighet att anteckna ner viktiga saker som sägs. En del minns saker mycket bättre om de får skriva ner det på papper.