Inbrottsäkra arbetsplatsen idag med ett elektroniskt passersystem

Inbrott på arbetsplatser är ett stort problem. Om saker ligger framme finns det stor risk att någon bryter sig in och stjäl. Det finns dock lösningar på problemet. Installera ett elektroniskt passersystem i dag och få en säkrare arbetsplats.

Inbrott på arbetsplatser är ett vanligt förekommande problem. En sak du kan göra för att öka säkerheten är att se till att inga obehöriga får tillträde till arbetsplatsen. Installera ett elektroniskt passersystem från Sectragon Solutions på din arbetsplats i dag och få en säkrare arbetsplats. Dessa passersystem fungerar genom att en tagg eller nyckelbricka hålls framför en läsare som sitter monterad på väggen. Taggen eller nyckelbrickan är programmerad så att ägaren endast kan komma dit hen är behörig. Har du redan ett passersystem från Sectragon Solutions kan det dessutom enkelt byggas ut med fler funktioner.

Inbrott vanligast på byggarbetsplatser

Frekvensen av inbrott skiljer sig åt beroende på arbetsplats, stölder på byggarbetsplatser har exempelvis ökat under 2019. I genomsnitt sker 15 stölder per dygn på byggarbetsplatser i Sverige, det vanligaste stöldbytet från byggarbetsplatser är koppar, aluminium och elkablar. Det finns en hel del bra teknik för att skydda dina saker från att bli stulna. Ett sätt att skydda sakerna från stöld är märkDNA, där föremålet märks med ägarens DNA. Polisen kan sedan spåra det stulna föremålet tillbaka till dess rätta ägare. Ett annat exempel är att sätta en GPS på sakerna så att de även då kan hittas och ges tillbaka till sin ägare

Vittnen har anmälningsskyldighet

Den som bevittnar ett inbrott på arbetsplatsen är skyldig att anmäla detta till Polisen, som har en guide till vad du bör göra om du bevittnar en stöld på arbetsplatsen:

Kontrollera om det går att se direkt vad som stulits. Var så detaljerad som möjligt i anmälan men var försiktig så att du inte förstör bevis, kontrollera om gärningsmannen brutit upp några dörrar. I så fall, hur många? Ring låssmed som kan ersätta uppbrutna dörrar. Om fler än en person bevittnade brottet ska alla göra varsin anmälan. Uppge ifall de stulna sakerna har någon form av spårningsverktyg, exempelvis märkDNA eller liknande. Om du har en inbrottsförsäkring ska du ringa ditt försäkringsbolag och anmäla stölden. Minns du något annat viktigt senare går det alltid bra att komplettera en stöldanmälan på telefon via 114 14 eller via webben på polisen.se.