Att jobba med hållbarhet

Något de allra flesta större företag jobbar med, helt enkelt för att det är viktigt både för världen och för sin egen marknadsföring, är hållbarhet och CSR – Corporate Social Responsability. Detta kan ta sig i form på en hel massa olika sätt, men för många handlar det i stort sett om leverantörsgranskning, säkerställning av en hållbar utveckling i alla led i produktionskedjan.

fundersam man teckand företagJa, hållbarhet och företagets egna ansvar att säkra sina produktionsled har blivit allt mer viktigt, och det skapar dessutom god marknadsföring om man bryr sig om sin omvärld och bidrar till en bättre jord. Både vad gäller arbetsmiljömässigt, energimässigt och miljömässigt, inte minst finns mänskliga rättigheter som en viktig kvarnsten att ta hänsyn till och jobba utifrån. Enligt den oberoende sajten Verksamt, som är ett samarbete mellan flera olika myndigheter i Sverige, är ett hållbart företag ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Det handlar alltså en hel del om att spara på egna resurser och minska sin påverkan på miljön. I en lista kan det sammanfattas som följande:

  • Att utnyttja resurserna smart – minska kostnader och minska negativ miljöpåverkan
  • Se över energiförbrukning och avfallshantering
  • Ersätt jobbresor med videokonferens för att spara på resurser
  • Tillgodo se marknaden som har en stor efterfrågan på hållbara produkter och idéer
  • Importera rättvisemärkta produkter i stället
  • Försök att leverera tjänster i stället för produkter, för att spara energi (exempel streamad musik i stället för cd-skivor)

Hjälp till att bidra till en bättre värld

kust och havNågra som verkligen borde kolla sin leverantörskedjor och var materialet till sina produkter kommer ifrån är alla elektronikkedjor. I Svenska Dagbladet kan en läsa det smärre fruktansvärda att varje gång en handlar en mobil eller en bärbar laptop så riskerar man faktiskt att finansiera våld och blodiga konflikter i Kongo. Men många av de stora elektronikkedjorna har ingen aning om hur deras produkter tillverkas, enligt artikeln. I USA finns det lagar på att företag ska redovisa sin användning av mineraler från gruvor som riskerar att kontrolleras av just gerillagrupper i Kongo, men i EU saknas detta, konstigt nog. Nästan all import av konfliktpräglade mineraler tar sig till Sverige genom elektronikprodukter som köps av konsumenter.

Det är många företag som säger att de jobbar med hållbarhet men det är viktigt att detta även kommuniceras ut över hela företaget. Hur jobbar vi med hållbarhet och hur väl är detta arbete integrerat i verksamheten? Det är frågor som man enligt en artikel i Dagens Industri måste ställa sig. Enligt en studie är de företag som pratar mest men gör minst Securitas, Husqvarna, Wallenstam, Skanska och Saab. För även om man pratar om det ska man ju också kunna visa upp ett hållbarhetsarbete – det ska vara tydligt. Kan man inte rapportera eller redovisa sitt arbete med detta låter det mer som ambitioner snarare än om ett faktiskt hållbarhetsarbete. Tyvärr verkar det också som att det krävs en skandal för att ett företag ska skärpa sig. På www.intertek.se/hallbarhet-och-csr kan man läsa mer om detta och starta en oberoende granskning enligt företagets egna krav.

Kort sagt kan ett hållbart företagande skapa konkurrensfördelar, nya affärsmöjligheter samt bidra till en bättre värld.