Det trivsamma kontoret

Det är inte bara viktigt med ett rent och fint kontor, det är viktigt att det också finns platser för avskildhet och fokus. Vad har den yngre generationen kommit på som inte den äldre riktigt har förstått ännu?

woman-hand-smartphone-desk-largeEtt snyggt och trivsamt kontor är viktigare än vad man kan tro. Inte bara för att locka till sig talanger men även för att kunder ska känna sig hemma och trivas när de kommer för ett möte. Sedan är det givetvis att alla de som arbetar på kontoret ska vilja vara där, trivas och dessutom kunna koncentrera sig på arbetet framför sig utan att bli störda eller distraherade. För att hålla kontoret rent, för både medarbetares och företagets image skull kan det vara välinvesterat att hyra in ett städföretag, om detta kan man läsa mer om här bland annat: http://kundia.com/.

Men inte bara är det viktigt med att kontoret är städat och har ordning, hur högljutt det är på jobbet påverkar också hur väl medarbetarna trivs och utför sitt jobb.

Hur funkar det egentligen med öppna kontor?

Trivseln är tydligen som sämst på öppna kontor, vad gäller hälsa, trivsel och effektivitet. Ändå så är detta kontorstrenden som vi går allt mer mot. Dels för att det är billigare för företagen men även för att stängda kontor även de känns daterade. Samtidigt finns det mellanvägar, kontorslandskap med många platser, där vissa är avsedda för tystnad och andra för möten och samarbete. I en artikel i Svenska Dagbladet visar det sig att chefskapet även det påverkas av det öppna kontorslandskapet.

I Dagens Industri skrivs det om hur många har föreställningen om att man måste se sina anställda för att kunna tro att de faktiskt gör något, medan den yngre generationen på arbetsmarknaden är ett steg före och har tillit till medarbetare oavsett var och under vilken tid arbetet utförs. Sedan är det trevligt att ha ett kontor att gå till ibland, för att lära känna varandra inte minst.