Utveckla verksamheten med en hållbarhetsredovisning

Det talas mycket om vikten för företag att ta ansvar för miljön och den sociala påverkan de utövar på sin omgivning. Som företagare bör du ta detta på allvar. En väl genomförd hållbarhetsredovisning kan vara ett starkt konkurrensverktyg.

I den här artikeln kommer du att få reda på flera anledningar till varför du ska beställa hållbar redovisning hos grantthornton.se, att det är verksamhetsutvecklande är förmodligen den främsta. Hållbarhetsredovisningar beställs nu av alla verksamheter, från aktiebolag till universitet och myndigheter. För större företag är det en nödvändighet att hållbarhetsredovisa, men även små- och medelstora företag har allt att vinna på att göra det.

Många fördelar med att genomföra hållbarhetsredovisning

Att utföra en hållbarhetsredovisning innebär många fördelar. Det är ett sätt att hantera och undvika risker som finns kopplade till organisationen. Därigenom identifierar ni möjligheter till att effektivisera och utveckla verksamheten. Det stärker även varumärket och därigenom konkurrenskraften. Både kunder och arbetskraft är mer attraherade av företag som kan visa att de tänker på omvärlden. I slutändan ökar förhoppningsvis värdet på företaget och eventuella aktier som ingår däri.

Ett nytt paradigm?

Hållbarhetsredovisningens genomslag hänger samman med begreppet CSR vilket är en förkortning för Corporate Social Responsibility. Begreppet ringar in att det blivit trendigt för företag att inte bara titta på vad som står i slutet av balansräkningen. Att bedriva en verksamhet som är hållbar utifrån alla tänkbara perspektiv ses alltmer som den enda vägen för att skapa långsiktig lönsamhet.

Exakt vilka faktorer undersöks i en hållbarhetsredovisning?

Att göra en hållbarhetsredovisning är att ta ett helhetsgrepp kring vilken inverkan ett företag har på omvärlden. Formellt sett brukar en hållbarhetsredovisning vara en del antingen av förvaltningsberättelsen eller en separat del av företagets årsredovisning. De kriterier som undersöks är hur företaget påverkar omgivningens miljö och sociala förhållanden. Vidare undersöks arbetsplatsmiljön och hur verksamheten förhåller sig till korruption och mänskliga rättigheter.