Vad talar för videokonferensen?

Det finns många fördelar med att välja en videokonferens framför en konventionell konferens. Att en videokonferens sparar pengar och är miljövänligt kan de flesta räkna ut. Men det finns även fördelar för de anställda.

En videokonferens kan genomföras från arbetsdatorn, eller i en speciell anläggning för videokonferenser. Ju kortare sträcka man behöver förflytta sig, desto större blir tidsbesparingen. Samtidigt blir distraktionsmomenten färre ju mer lik en riktig konferens videokonferensen blir.

Effektivitet och produktivitet

En bra videokonferens kan innebära stora vinster i form av ökad effektivitet och produktivitet. Den tid som måste läggas på logistiken i samband med en konferens kan i stället läggas på andra saker.

I en stor organisation, med verksamhet i flera städer eller flera länder, måste verksamheten samordnas mellan avdelningar. Detta kan ske på många olika sätt, men genom att återkoppla via programvara för videokonferenser kan man minska risken för missförstånd. En stor del av det vi uttrycker uttrycks genom kroppsspråket, och genom att boka in regelbundna videokonferenser under den tid som ett projekt pågår kan stora kostnader sparas. Var och en av dessa konferenser behöver inte vara särskilt lång. Ofta kan en kvart räcka, rent allmänt är mötena alldeles för långa i många organisationer.

Ekonomi och miljö

En konferens, eller bara ett möte mellan två eller flera personer, kan ta en hel del tid och resurser i anspråk, inte minst resurser i form av pengar. Det kan röra sig om:

  • Resekostnad
  • Arbetskostnad
  • Kostnader för övernattning
  • Eventuellt traktamente

Med en videokonferens sparar man in alla dessa kostnader. Dessutom innebär det en vinst för miljön, eftersom resor med framför allt bil och flyg innebär utsläpp av gaser som bidrar till klimatförändringarna. Ett videomöte, däremot, genererar enbart sju gram koldioxid. Detta gäller oavsett om den man pratar med sitter i Sävsjö eller i Shanghai.

Att de anställda inte behöver övernatta på annan ort är ytterligare ett skäl till att välja videokonferenser.