När borde videokonferenser användas?

Än så länge dominerar traditionella konferenser stort över videokonferenserna, även om de senare snabbt vinner mark. Alla konferenser kan inte skötas på distans, men många av dem kan det.

I vissa fall är det t.o.m. önskvärt att mötet sköts på distans istället för ansikte mot ansikte. Det rör t.ex. möten där en eller flera av de deltagande har en smittsam sjukdom., men där det ändå är viktigt att mötet genomförs. Är man hemma från jobbet med influensa bör man vila sig, och inte ägna tiden åt något jobbrelaterat över huvud taget. Men det finns, som vi alla vet, extraordinära situationer där detta inte är möjligt. En statsminister eller en hög chef, för att bara ta två exempel, kan ställas inför situationer där det är lika viktigt att vidta åtgärder och informera medarbetarna om vad som gäller, som det är att inte smitta dem.

Videokonferenser kan även användas inom showbusiness. Nyligen anlitade Walt Disney Studios två låtskrivare baserade i New York, Robert Lopez och Kristen Anderson-Lopez, för att skriva sångerna till en film. Istället för att flyga till Burbank, Kalifornien, där Disney har sitt högkvarter, skötte Lopez och Anderson-Lopez dialogen med Kalifornien via videokonferenssystem. Resultatet av detta samarbete blev filmen Frost.

Videokonferens för klimatet

Allra störst nytta skulle dock troligen videokonferenser göra på ett helt annat område. Flygresor är, som alla vet, en stor klimatbov. FN arrangerar konferenser för att komma till rätta med klimatproblemen, men dessa hålls i form av fysiska konferenser, vilket innebär att alla världens ledare reser med flyg till den plats där konferensen hålls. Nu senast var det i Lima, huvudstaden i Peru.

Tänk om man kunde hålla klimatmötet som en videokonferens istället! Det skulle innebära en stor besparing för klimatet. Inte minst skulle det ha ett stort symboliskt värde. Visserligen nås många överenskommelser genom informella förhandlingar, men även detta kan lösas över nätet.