Personlarm på arbetsplatsen

Det finns vissa arbetsgrupper som utsätts för våld och hot på sina arbetsplatser. För att skapa en tryggare miljö för dem, så blir de ofta utrustade med personlarm. Detta funderar man nu på att göra även för förarna i kommunaltrafiken.

2169207-businessman-holding-a-panic-button

I Expressen kan man läsa att bussförare och tågförare är överrepresenterade när det gäller våld på arbetsplatsen. Arbetsgivarna gör allt de kan för att säkra deras arbetsplatser och göra att de känner sig mer trygga på jobbet. De ser över en rad åtgärder som ska hjälpa till på traven och bland annat funderar man på att utrusta alla förare i kommunaltrafiken med personlarm. Det finns redan vanliga larm på de flesta bussar och man arbetar på att få tillstånd att installera kameror som inte alltid finns uppsatta. Men framförallt ska man alltså se över om förarna kan få personlarm.

Företag som säljer larm

Ett personlarm är nämligen en väldigt bra grej för att skapa en säker arbetsmiljö och se till att de som blir utsatta för hot eller våld snabbt kan larma om det behövs. Detta är till och med så viktigt att det finns företag som specialiserar sig just på det här och ett utav dessa företag är http://www.agabpersonlarm.se/. De har inriktat sig på säkerhet på arbetsplatsen och för att läsa mer om vad företaget håller på med kan man klicka här.

Larm på kyrkogården

Det är långt ifrån bara förarna i kommunaltrafiken som behöver personlarm, utan det finns massor av andra arbetsgrupper som kan hamna i hotfulla situationer på arbetsplatsen. En utav dessa grupper är tro det eller ej, kyrkogårdsanställda. På Dagen kan man läsa om att hot och stenkastning på kyrkogårdar i Malmö lett till att personalen där måste ha personlarm på sig när de arbetar.