Byt till digital telefoni

Det är vanligt idag att företag håller många digitala möten och konferenser. När digitaliseringen ökar allt mer är det viktigt att hitta rätt lösningar, som stöttar verksamheten och ökar dess effektivitet. Då är det en bra idé att byta telefonin till Microsoft Teams.

Med hjälp av Microsoft teams, som du kan hitta på https://www.cellip.com/msteamsse kan du tala med arbetskamrater, hålla möten, samarbeta och samtala på samma plats, oavsett vilket geografiskt läge ni befinner er i. Microsoft Teams har en rad olika fördelar för företag som behöver en effektiv kommunikationslösning.

Många fördelar med Microsoft Teams

Med Microsoft Teams går det att växla mellan gruppchatt och videokonferens med enbart en knapptryckning. Microsoft Teams är också integrerat i Microsofts Office 365 skriver Dagens Industri. I artikeln lyfter de fram säkerheten hos Microsoft Teams jämfört med andra chattverktyg. Microsoft Teams uppfyller alla regler och säkerhetskrav ur ett företagsperspektiv, vilket underlättar för företagens säkerhetsavdelningar när de ska fatta beslut om inköp.

Det finns också många användbara funktioner, vilket underlättar när företag ska anordna digitala konferenser. Med samtalsabonnemang, teams-samtal, telefonsystem och direktroutning blir konferenssamtalen mindre stressiga.

Så håller du konstruktiva digitala möten

Videokonferenser har blivit alltmer viktigt i organisationer med bred geografisk spridning skriver Svenska Dagbladet. Färre fysiska möten leder till minskade utgifter och är bättre för miljön. Men det kan vara svårt att hålla fokus i digitala möten skriver Göteborgs-Posten. Därför är det viktigt med regelbundna pauser under föredrag och möten när den digitala konferensen pågår. Det är också en fördel att engagera lyssnarna så att det inte bara blir en envägskommunikation med en lång sträcka av information. Att låta deltagarna ställa frågor, komma med kommentarer, rösta i omröstningar med mera är olika metoder för att få dem mer delaktiga.

I Microsoft Teams är det möjligt att dela och redigera filer, vilket ökar möjligheterna till interaktivitet. Det går att redigera och dela Excel-, Word- och Powerpointfiler i realtid. Microsoft Teams är också en flexibel lösning som erbjuder möjlighet att ha möten med upp till 10 000 deltagare. Det går att hålla konferenser med ljud och video samt via webben, och även sända livehändelser. Med Microsoft Teams har du goda möjligheter att ordna en framgångsrik digital konferens.