Hot i vården skapar problem

Det är skrämmande siffror som presenteras för oss. Var tionde vårdanställd i Stockholms landsting upplever hot eller våld i sitt arbete. I samband med att så tråkiga siffror presenteras är det dessutom personalbrist inom vården. För att vi ska kunna locka fler människor att arbeta inom detta otroligt viktiga fält måste vi förbättra villkoren rejält för de anställda, och självklart öka tryggheten. 

Tidigare har vi skrivit om att personlarm på arbetsplatsen blivit vanligare. Detta är en konsekvens av ett eskalerande våld som har skett under en tid på landets olika vårdinstanser, där var tionde anställd inom Stockholms landsting känner sig hotad eller har upplevt våld på sin arbetsplats. I tider när vården drabbats av så pass tung personalbrist är det mycket oroväckande att så många ser sin arbetsplats som hotfull och skrämmande att gå till, och vi måste bli bättre på att med alla möjliga medel göra det tryggare för personalen att arbeta.

Viktigt med säkerheten

UNT skriver nu att man snabbutreder en fråga om anonyma namnbrickor för att minska risken för förföljelse hos personalen på Danderyds sjukhus. Namnbrickorna skulle i så fall ha förnamn och titel, och sedan ett kontrollnummer ungefär som sådana polisen har nu. Andra förslag är att vakterna ska ha kroppskameror.

Tyvärr kan det handla om allt från hot till slag och ännu värre typer av misshandel av personalen. Sju procent av den anmälda frånvaron har med hot eller våld att göra bland landets vård- och omsorgsanställda. På många LSS-boenden är det personalbrist vilket i sig ökar otryggheten bland de anställda, som jobbar med människor som kan ha svårt för att kommunicera eller har problem med aggression. Även tidsbrist kan vara en del av hela problematiken:

– Man har inte riktigt verktyg att ta hand om de här personerna som är så pass hotfulla. Och springer man in på kontoret vet man inte vad som händer med de andra brukarna. Det blir en konflikt mellan sin egen och andras säkerhet. sydsvenskan.se