Stress dödar 500 personer

Ny undersökning visar att 500 personer i Sverige årligen dör på grund av stress som uppstått på jobbet, och nu höjs röster för ett bättre arbetsklimat – allra värst är det på arbetsplatser såsom byggarbetsplatser och inom transportbranschen, skog och jordbruk.

Stress på jobbet är inget ovanligt och många av oss påverkas i vår hälsa av stressandet, men på många arbetsplatser har man vidtagit åtgärder för att sänka de anställdas stressnivåer. På kontor har man till exempel satt upp allt från skärmväggar och ljuddämpare till att ha inrättat tysta arbetsrum och liknande saker. Så på kontoren i landet är situationen inte fullt så allvarlig som den är inom andra branscher. Värst är det till exempel inom bygg- och transportbranschen och inom jordbruket och skogsbruk.

”– Det mest allvarliga är att människor går till arbetet och kommer inte hem i samma skick som man gick dit, en del kommer inte hem alls.” säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem till tv4.

500 personer dör varje år

Enligt en rapport som Arbetsmiljöverket gjort så är det tusentals personer som årligen där på grund av buller, avgaser, stress och ihållande fysiskt arbete på olika arbetsplatser runt om i hela landet, men av dessa är det störst chans att dö av stress. Stress dödar nämligen 500 personer årligen och enligt rapporten kommer dessa bara att öka med åren. En skrämmande utveckling helt enkelt om man inte gör något snart.