De trivs sämre på kontoret

Att trivas på kontoret är A och O för hur man presterar i sitt arbete. Och de som sitter i öppna kontorslandskap mår både sämre och har svårare att koncentrera sig. Speciellt jobbigt är det för trevliga personer.

kontor

När det kommer till att trivas på arbetsplatsen är det självklart många olika faktorer som spelar en avgörande roll. Exempelvis är det oerhört viktigt att man har kollegor som är trevliga, som uppmuntrar en och som delar med sig av sina kunskaper. Men sedan är det även viktigt att ha en chef som man känner förtroende för och en arbetsplats som både är ergonomiskt utformad och har bra luft, ljudnivå och så vidare. De som sitter i kontorslandskap, vilket de flesta av oss gör nuförtiden, trivs oftast som sämst på sin arbetsplats och detta har flera anledningar. Men enligt undersökningar är det främst trevliga personer som mår sämst av just den här kontorstypen.

Färre konflikter

I Metro kan man läsa om ett forskningsprojekt som gjorts och som visade att färre konflikter faktiskt uppstår bland de som sitter i stora kontorslandskap. Det visade även att kvinnor blir mer påverkade av hur kontoret är utformat än sina manliga kollegor. Men det mest framträdande som visats i forskningen är att trevliga personer är de som mår allra sämst av att jobba i öppna kontorslandskap. Detta skulle kunna ha sin förklaring i att det är extra viktigt att kunna stå på sig, vara tydligt med att uttrycka sina behov och ta hänsyn till sig själv om man sitter i den här typen av kontor. Det kan alltså trevliga personer som inte vill vara till besvär vara sämre på.

Störande moment

Forskning har även visat att de som sitter i ett öppet kontorslandskap har svårare att prestera och koncentrera sig, oavsett hur de är som personer. Det beror ofta på en hög ljudnivå och att folk har samtal nära en när man ska sätta sig in i något. Ytterligare ett par saker som kan göra att folk i öppna kontorslandskap får svårt att jobba är:

  • Telefonsamtal
  • Högljudda kollegor
  • Ljudet från skrivare eller andra kontorsapparater
  • Att virus sprids lättare, vilket leder till sjukfrånvaro