Olika arbetskulturer – olika möteskulturer

I dagens inlägg skriver vi om möteskulturer och kontorslandskap, hur olika det kan vara från chef till chef och från medarbetare till medarbetare. Hur en arbetskultur ser ut i ett företag kan verkligen helt variera från hur det ser ut på ett annat.

videokonferens.tvI DN kan vi läsa om kommunkontoret och stadshuset i Nacka gjordes om till ett flex- och aktivitetsbaserat kontor, något som man tycker har fungerat väldigt väl, på det stora hela. Det är organiserat så att ingen medarbetare har ett fast eget kontor eller ens en egen plats som bara är dennes, istället så tar man varje morgon den plats som passar för just den dagen. Mötesrum och konferensrum finns det gott om, dessutom går det bra att sitta i en soffgrupp eller i matsalen i samma hus. Ingen ska kunna sitta inne och trycka på sitt rum, utan man tvingas ut och lär känna både var man jobbar på bäst men också vad som inte fungerar.

Olika möteskulturer

I SvD kan vi vidare läsa om hur berömda chefer tänkte olika kring möten och möteskultur, oavsett om dessa är skeende i ett och samma rum eller över video och internet som så ofta nu när många jobbar över nationsgränser. Steve Jobs ville ha minimalistiska och effektiva möten med så få personer närvarande som möjligt, medan andra chefer vill ha med utomstående från andra avdelningar så att fler får en helhet om företaget. En del chefer som Ben Horowitz, tycker att chefen ska lyssna och inte ta över mötet som ofta kanske sker, andra chefer ritar i anteckningsblock under mötet för att det stimulerar tankarna. Ja det ser väldigt olika ut, kanske varierar det så helt från person till person vad man föredrar.

Oavsett om man har en videokonferens eller ett möte är det utomordentligt väl att ha ett konferensbord att samlas kring. Ofta är det många som har med sig antingen anteckningsblock att skriva i eller en bärbar dator att föra anteckningar på. Även där varierar det mellan person till person hur man känner sig mest effektiv och bekväm.