Fokus och stress

Alternativ till det öppna kontorslandskapet är extra viktigt när det är bullrigt på arbetsplatsen. Vad kan en göra för att dämpa störningarna från kollegor och omgivande ljud? Och vad är det som faktiskt är bra med de öppna kontoren, som det inte pratas lika mycket om?

stress tröttEtt av de största arbetsmiljöproblemen är buller, oljud och annat oväsen som alltför ofta förekommer, något som går att läsa om på Arbetsmiljöverkets hemsida bland annat. Arbetsrelaterad stress handlar bland annat om just höga ljud och oväsen samt oordning runt arbetsplatsens arbetsstationer. Vad gör man bäst åt sådant?

Som det i dagens läge ser ut är de allra flesta större kontor indelade i kontorslandskap där flera olika yrkeskategorier på arbetsplatsen samsas på samma yta. Inte så konstigt att det blir höga ljus, brus och svårt för många att koncentrera sig. Med smarta skärmväggar kan man dock få ner ljudet betydligt runt sig, dessutom blir det även lite mer avskilt på platsen där man försöker få koncentrationen att fokusera på jobbet och arbetsuppgifterna man ska utföra.

Både bra och dåligt

arbete dator kaffeI P4 Värmland går det att läsa om hur öppna landskap i arbetslivets kontor gör så att både kreativiteten ökar samtidigt som ohälsan tyvärr också gör det. Detta enligt bland annat studier i arbetsvetenskap från Karlstads universitet. Det är alltså lika bra att konstatera att det har sina fördelar samtidigt som det även har en del nackdelar. De som jobbar i ett öppet kontor måste lära sig att sätta gränser, att skärma av och kanske ha hörlurar som inte släpper in ljud. Det måste även finnas obokningsbara rum för telefonsamtal. Men samtidigt som många stör sig på oljud och blir stressade på öppna kontorsytor så ökar både det sociala och inspirationen samt kreativiteten som kommer med detta. Det är med andra ord mycket olika beroende på typ av person, tid på dagen och vad för sorts kontor det gäller. Det gäller att anpassa sig efter varandra, visa respekt och kanske till och med hitta nya arbetssätt.

I det genomsnittliga kontorslandskapet går det hela 75 sekunder tills man återigen blir avbruten i ett öppet kontorslandskap. Det är ganska korta perioder av fokus, som gör att många känner både irritation och stress inför arbetsdagen. Om detta går det att läsa i en artikel i Dagens Nyheter. Men med en flexibel arbetsmiljö kan man dock välja hur man jobbar och framförallt när man jobbar.

Förr kanske vi anpassade våra liv efter hur våra jobb såg ut, i dagens läge verkar det gå i motsatt riktning; vi anpassar våra jobb efter hur våra privata liv ter sig. Och det är olika för alla. Har man levt upp till målen och gjort det man ska brukar det vara okej att jobba dels hemma och på lite olika tider. Det som är viktigt är att inte låta det gränslösa arbetet påverka ens psykiska hälsa, tecken på detta är bland annat:

  • Hög arbetsintensitet under längre perioder som gör att man inte kan slappna av
  • Bristande motivation och nedstämdhet
  • Känslan av att man inte räcker till
  • Att man får svårt att sova och bristande aptit