Konferens om fotosyntes i Uppsala

Världen kraftsamlar för att lära sig av varandras forskning och kunskap. Det är i alla fall det allra bästa utslaget av en riktigt bra konferens. När forskare från olika fält samlas för att utbyta idéer, och så plötsligt går branschen stora framsteg som alla kan glädjas åt. I Uppsala samlades forskare som hade en sak gemensamt: fotosyntesen.

Apropå att cykla på konferens, visst finns det en massa spännande konferenser att hålla koll på i sommar. Vad sägs om den konferens som samlat fotosyntesforskare i Uppsala? Fotosyntesen är ett ämne som börjat intressera allt fler forskare och handlar om hur växter med hjälp av solljus omvandlar koldioxid till syre, vatten och socker.

Konferens som förenar många

När en konferens är som bäst är när det samlar massa olika branschfolk som ska utbyta idéer och tankar för att gemensamt komma fram till spännande lösningar som man kan ha användning för.

Uppsala fick bli den första världen för en så omfattande och stor konferens om fotosyntes.

– Det här är den första europeiska fotosynteskongressen och vi har samlat 450 forskare från hela världen. De arbetar med vanlig fotosyntes eller med konstgjord fotosyntes för att skapa solbränsle. Eller så arbetar de med att förbättra grödor. Till exempel med att få vete att producera mer eller att få riset att bli mer näringsvärt, säger han. SR

Det finns många saker som förenar forskarnas intresse för fotosyntesen. Kunskapen är värdefull i kampen mot klimatförändringar och en grön omställning, och därför finns det ingen idé för branschen att hålla inne på kunskap eller konkurrera. Det är en ärlig utveckling som alla vinner på att den går fram, och vi hoppas på fler liknande konferenser!